Actieve Hulp Cambodja Projecten Weblog Fotoalbum Ik wil helpen Sponsors Vrijwilligers
Juli 2008

Cambodja was afgelopen maand in de ban van de verkiezingen en haar ruzie met Thailand over de Preah Vihear tempel. Waarschuwingen over onrust, rellen, gewapende toestanden en andere iets te spannende uitbarstingen raadden mij aan het paspoort en meest noodzakelijke in een tasje "voor het geval dat" te stoppen. Sina wond er namelijk geen doekjes om; "Heida, if they start to fight I give you 5 minutes to pack your bag, I bring you to the airport, immediately". In Nederland is dit allemaal niet zo doorgedrongen geloof ik, misschien maar goed ook voor het gemoed van mijn achterban. De verkiezingen zijn verder rustig verlopen, maar 3 moorden dit keer geloof ik, en de Thai en Cambodjanen vechten hun verschil van mening vooralsnog aan de vergadertafel uit. Dat tasje heb ik maar weer uitgepakt.

Voor ons stond de maand juli vooral in het teken van de komst van de eerste groep jongeren van Stichting En Route. Zij kwamen een maand lang in het kader van het Xplore project (http://www.xplore.nl/) naar Anlong Khong om kennis te maken met ontwikkelingswerk en een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de levensstandaard in het dorp. Zij hadden als thema "hygiëne" gekozen en hebben samen met inwoners uit het dorp het zwerfafval langs het centrale pad opgeruimd, vuilnisbakken getimmerd en geplaatst, vuilniszakken opgehangen en aan de bewoners uitgedeeld, een uitbundig waterfestijn voor de kinderen georganiseerd met als thema ‘haren wassen' en een schitterend informatiebord geschilderd dat zij in het dorp hebben opgehangen en een ieder vertelt hoe netjes opgeruimd staat.

Ook is er een micro-krediet plan opgesteld om 1 familie de middelen te geven als ‘vuilophaaldienst' voor het dorp te gaan fungeren. Hun zoon wordt de ‘afval manager' en zal een jaar lang een salaris ontvangen (hoog genoeg om van vuilnis opruimen een respectabel beroep te maken, mensen kijken hier namelijk nogal graag op elkaar neer). Van dit salaris zal de eerste maanden een deel ingehouden worden om een brommer terug te betalen die we voor hem gaan regelen. En zo zijn de eerste stappen naar een langdurig schoner Anlong Khong gezet.

We hebben de jongeren aan den lijve laten ondervinden hoe dat voelt; ontwikkelingswerk. Hen zelf over alles na laten denken, hen de ups en downs laten doormaken die onlosmakelijk met dit werk zijn verbonden. En dat werd op sommige momenten letterlijk bloed, zweet en tranen. Hooggespannen verwachtingen, teleurstelling, hervonden enthousiasme, realiteit versus idealisme, bacteriële infecties, snijwonden, hevige stortbuien en brandende zonneschijn. Maar ook een uitbundige karaoke sessie, leuke uitstapjes, nieuwe vriendschappen, geweldig teamwork, blijde dorpsbewoners en bovenal een mooi opgeruimd dorpje. Een onvergetelijke ervaring voor de jongeren én de inwoners van Anlong Khong.

De groep is inmiddels weer terug in Nederland, maar hun werk zit er nog niet op. Via draagvlakversterkende activiteiten zullen zij hun ervaringen en enthousiasme delen met anderen om zo meer jongeren bewust te maken van de kracht, uitdagingen en dynamiek van ontwikkelingswerk, in met name Cambodja.

In september, oktober en november wordt hun werk voorgezet door 3 nieuwe groepen die ook elk staan te trappelen om de handen uit de mouwen te steken in Anlong Khong. Voor wie wil, er is nog plek voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar!

Uw donatie maakt het verschil.