Actieve Hulp Cambodja Projecten Weblog Fotoalbum Ik wil helpen Sponsors Vrijwilligers
Doel en Visie

Het doel van Actieve Hulp Cambodja is het direct en indirect stimuleren van community development in Cambodja. Direct door levensstandaard verbeterende projecten op te starten. Indirect door lokale organisaties te ondersteunen bij hun ontwikkelingsprojecten.

In de praktijk betekent dit dat Actieve Hulp Cambodja lokale organisaties helpt door het realiseren en financieren van gebouwen, zoals bijvoorbeeld de bouw of onderhoud van een schoolgebouw. Daarbij kunnen wij gedurende een aantal jaren medeverantwoordelijk zijn voor een deel van de lopende kosten van het project. Het streven is dat het project daarna zelfstandig kan functioneren.
Daarnaast richt Actieve Hulp Cambodja zich op activiteiten die de werkgelegenheid en levensstandaard verhogen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van hygiëne projecten, geven van onderwijs, het verstrekken van micro kredieten en het opstarten van werkgelegenheidsprojecten.

De visie van Actieve Hulp Cambodja is dat de inwoners zelf zoveel mogelijk moeten worden betrokken bij de realisatie van de door ons geïnitieerde en/of ondersteunde projecten. Zij zelf zijn de drijvende kracht achter het succes van een project, Actieve Hulp Cambodja zorgt voor het benodigde (financiële) steuntje in de rug en de juiste tools. Van de inwoners wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor hun eigen ontwikkeling. Alle activiteiten zijn gebaseerd op door de dorpelingen zelf aangedragen prioriteiten en uitgevoerd in overleg en in samenwerking met de inwoners.

Door zich op community development te richten bereikt een project alle inwoners van een gemeenschap tegelijkertijd en kun je als stichting flexibel zijn en alle kanten op. Iets dat goed past bij het ondernemende karakter van Actieve Hulp Cambodja.

AnlongKhongAnlongKhongAnlongKhongAnlongKhong 
Uw donatie maakt het verschil.

Meld uw emailadres aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.