Actieve Hulp Cambodja Projecten Weblog Fotoalbum Ik wil helpen Sponsors Vrijwilligers
Cambodja

Cambodia
Cambodja, een land 4,4 maal zo groot als Nederland, ligt in Zuidoost-Azië op het Indochina Schiereiland.

Door oorlogen en een instabiele politieke situatie is Cambodja economisch in het slop geraakt en behoort het tot de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens en er is een ernstig tekort aan goed onderwijs en adequate gezondheidszorg.

Tijdens het schrikbewind van Pol Pot en de Rode Khmer zijn circa twee miljoen mensen om het leven gebracht, er zijn nagenoeg geen Cambodjaanse families die geen familielid zijn verloren in die tijd. Dit heeft Cambodja veranderd in een getraumatiseerd land.

Daarnaast kampen de Cambodjanen met besmettelijke ziekten als HIV, TBC en malaria. Cambodja heeft met 3,5% het hoogste percentage seropositieven in Zuidoost-Azië en TBC is wijdverspreid met 539 nieuwe gevallen per jaar per 100.000 inwoners.


Bevolking:

Het land heeft ca. 11,5 miljoen inwoners. Ongeveer 1 miljoen mensen wonen in en rond de hoofdstad Phnom Penh.
83.3% van de bevolking is Khmer. In het heuvelachtige oosten van het land leven diverse kleine etnische groepen die 3,2 % van de bevolking uitmaken; Kui 212,000; Stieng 31,000; Mnong 30,000; Jarai 28,000; Tampuan 15,000; Brao 10,000; Chong 8,000; Kravet 6,000; Somray 3,000.
Deze mensen wonen langs de grens met Vietnam en voor een deel worden dezelfde talen gesproken aan zowel de Cambodjaanse als Vietnamese kant.

3.8% wordt gevormd door de Cham (41,000) en Malay (10,000).
De resterende 9.7% bestaat uit Vietnamezen (620,000), Chinesen (350,000), Lao (70,000) en Thai (28,000).

De levensverwachting is gemiddeld slechts 51,6 jaar. De bevolking is erg jong. 50 % is 18 jaar of jonger. De verwachting is dat het aantal Cambodjanen snel zal toenemen tot 20 miljoen in het jaar 2020.

De alfabetiseringsgraad is 65%

De officiële landstaal is Khmer. Historisch heeft Cambodja banden met Frankrijk en oudere mensen met opleiding spreken Frans. De jongeren die opgroeien na de Rode Khmer periode proberen echter zoveel mogelijk Engels te leren.
Omdat het Khmer Rijk zich vroeger uitstrekte to ver buiten de huidige landsgrenzen zijn er ook veel Khmer sprekenden te vinden in Zuid Vietnam (Kampuchea Kroum) en Noordoost Thailand (Khmer Surin). Zelfs in het huidige Burma worden Khmer sprekenden gevonden.


Economie:
Er is een groot agrarisch potentieel. 90 % van de bevolking is afhankelijk van de landbouw of visserij. Vooral door de burgeroorlog en genocide is het land zeer verarmd. De agrarische productie neemt jaarlijks toe.

Het land is voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse hulp. Sinds 1999 is de textielindustrie sterk in opmars door de lage lonen. Het aantal toeristen dat Cambodja bezoekt neemt jaarlijks toe. Met de toegenomen openheid en toegankelijkheid is ook het sextoerisme, de drugshandel en het gokken sterk in opmars.

Op de UNDP Human Development Index neemt Cambodja de 137e plaats in van de in totaal 174 landen. Het gemiddelde inkomen per persoon ligt op $ 300,- (ca. 1 % van het gemiddelde Nederlandse inkomen).


Politiek:
Evenals Nederland is Cambodja een constitutionele monarchie.
Er bestaan glorieuze momenten in de Cambodjaanse historie toen grote delen van het huidige Thailand, Laos en Vietnam behoorden tot het Khmer rijk. Angkor was op dat moment de hoofdstad en grote tempels als Angkor What herinneren aan deze tijd

Sinds de 14e eeuw is het land aan invloed achteruit gegaan door zowel regionale conflicten (met Thai en Vietnamezen) als wereldconflicten waarbij Frankrijk Cambodja koloniseerde, Japan Cambodja innam in de Tweede Wereldoorlog en het land het slachtoffer werd van de Vietnamoorlog die deels op Cambodjaans grondgebied werd uitgevochten.
Bijna alle militairen, ambtenaren, mensen met opleiding en rijken ontvluchten Cambodja in de jaren '70 of werden omgebracht. In 1978 werd de communistische Rode Khmer verdreven door de Vietnamezen.

Nadat het land een republiek was geworden werd het koningsschap in 1993 in ere hersteld en koning Sihanouk werd herkroond tot koning. De invloed van de huidige eerste minister Hun Sen nam toe. Nadat hij mede-premier Ranaridh in 1997 in een conflict aan de kant zette is hij de onbetwiste leider in het land.

De nationale verkiezingen van juli 1998 en de commune verkiezingen van februari 2002 werden gewonnen door de Cambodjaanse Volkspartij (CPP) van Hun Sen. De invloed van Funcinpac (geleid door prins Ranaridh) neemt geleidelijk af. De derde politieke partij van betekenis is de Sam Rainsy partij, geleid door Sam Rainsy.

Hoewel er een "National Assemblee" en een "Senate" zijn is de invloed van de volksvertegenwoordiging zeer beperkt en is er geen sprake van een democratisch bestuur.


Godsdienst:
Het Boeddhisme is de nationale godsdienst sinds de 15e eeuw. Het Boeddhisme is in uiteenlopende vormen gemengd of wordt overheerst door elementen uit het Brahmisme, het animisme, Chinese godsdiensten en diverse culturele Khmer uitingen.

Onder de communistische Rode Khmer kwamen 90 % van de Boeddhistische moniken en ook de meeste Christenen om. Boeddhistische tempels en andere heiligdommen werden vernield.

Sinds begin jaren 90 heerst er een vrijheid van godsdienst en is er een grote tolerantie naar andere godsdiensten

Religies Bevolking % Aantallen Jaarl.Gr.
Boeddhisme 82,57 9.221.186 +2,2%
Chinese 4,69 523.766 +5,6%
Chinese godsdiensten 4,35 485.796 +5,6%
Moslim 3,90 435.541 +4,5%
noher 2,92 326.000 -7,0%
Niet religieus / overig 1,19 132.896 +4,7%
Hindoe 0,26 29.036 +14,2%
Bahai 0,12 13.401 +6,1%Klimaat:
Maximum temperaturen varieren van ca. 28 - 30 graden in december / januari tot meer dan 40 graden in april.
De meeste regen valt in september / oktober. Hoewel het op sommige plaatsen veel regent is het 's morgens over het algemeen droog.

Teveel regen op de ene plaats of in de bovenstroom van de Mekong kan zorgen voor uitgebreide overstromingen (zoals in 2000) terwijl andere gebieden te kampen hebben met droogte.

Uw donatie maakt het verschil.