Actieve Hulp Cambodja Projecten Weblog Fotoalbum Ik wil helpen Sponsors Vrijwilligers
ANBI Status

ANBIPer 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst nieuwe eisen aan organisaties met een zogeheten ANBI status.
Stichting Actieve Hulp Cambodja heeft deze status als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

De ANBI status is voor u als donateur van belang voor de aftrekbaarheid van uw gift(en).

Hieronder volgt een overzicht van de voor deze status belangrijke informatie.


1. Organisatiegegevens
Fiscaalnummer/RSIN: 813378576
Volledige naam: Stichting Actieve Hulp Cambodja
Vestigingsplaats: Lisse (NL)


2. Beloningsbeleid:

Onze bestuursleden zien af van een vergoeding voor hun werk voor onze stichting. Ook dragen zij persoonlijk de kosten voor hun vluchten en verblijf in Cambodja. 

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Ook verstrekken wij geen tegemoetkoming in vlieg- of verblijfkosten.


3. Beknopt beleidsplan:
Wij ondersteunen het dorpje Anlong Khong middels kleinschalige projecten die de levensstandaard in dit dorpje verhogen.
Bij deze projecten worden de inwoners zoveel mogelijk geactiveerd om mee te helpen. Worden goederen lokaal ingekocht en lokale bedrijfjes ingezet om projecten te realiseren. 
Waar mogelijk wordt inwoners de kans geboden binnen onze projecten een betaalde baan te krijgen, tijdelijk of voor langere termijn.

Wij werken met een lokaal team bestaande uit drie Cambodjanen, welke het bestuur vormen van onze Cambodjaanse partnerorganisatie. Zij voeren de leiding over de projecten, rapporteren aan ons team in Nederland en zijn ons adviesorgaan. 

Onze projecten zijn kleinschalig en richten zich met name op scholing, werkgelegenheid en hygiëne.

Op dit moment runnen wij een kleuterschool, voorzien wij de kleuters van een gezonde lunch en ondersteunen wij een klein aantal gezinnen met bijvoorbeeld geld voor HIV medicatie.

Vrijwilligers worden op diverse manieren ingezet binnen onze projecten. Denk hierbij aan het schilderen van ons schoolgebouw, het geven van Engelse les of aanleggen van afwateringskanalen.  

Het geld voor onze projecten werven wij via:
- Bedrijven welke ons een eenmalige (eindejaars)schenking doen. Of een actie organiseren.
- Vrijwilligers die een actie organiseren, denk hierbij ook aan scholen.
- Particulieren die een eenmalige of periodieke donatie doen.
- Fondsen gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking, welke ons enkele jaren achtereen ondersteunen.

Al onze fondsen worden ingezet voor onze projecten. Uiteraard zullen wij wel kosten moeten maken voor onze bankoverboekingen e.d.


4. Projectoverzicht:
Project 1: Construction of pre-school (2004 - finished 2005)

Project 2: Operational costs pre-school (2005 - handed over to local organization in 2008)

Project 3: Community development – social hygiene, micro-credit, handicraft training (2008 - 2010)

Project 4: Volunteer exchange project with St. En Route (2008 - 2011)

Project 5: English lessons (2009 - running)

Project 6: Food program pre-school (2009 - 2011)

Project 7: Re-opening pre-school (2009 - running)

Project 8: Improvement waterways to prevent flooding (2008 - 2010)

Project 9: Garbage collection (2008 - 2010)

Project 10: Non-profit shop Aw’-kun Shop+Help, guesthouse and Tuk-Tuk service (2008 - finished 2011)

Project 11: Animal Pass-on program (2009 - 2011)

Project 12: Forming and training a Community Council (2009 - 2010)

Project 13: Emergency relief after flood (2010)

Project 14: Dike repair after flood (2011)

Project 15: Training local project staff (2008 - 2009)

Project 16: Repairing old school building (planned)

Project 17: School trip for pre-school (2013)

Project 18: Restarting food program (2013 - running)

Project 19: Family support (2016 - running)


Samengevat:
De lopende projecten in 2014 zijn: Kleuterschool, Lunchprogramma en Family support. 


5. Bestedingen:
Onze bestedingen worden verdeeld over de volgende projectonderdelen:
Project 19, family support
Project 18, food program
Project 7, pre-school
Bedrijfskosten: bankkosten en overige administratiekosten6. Jaarverslag/Annual report:
Zie hieronder een samenvatting van ons financiële jaarverslag over 2013.


Balans per 31 december 2013
Activa  
                      31 december 2013              31 december 2012
Vlottende activa:          
Liquide middelen:            14.846                             7.528            

Liquide middelen staan per 31 december volledig tot vrije beschikking.

Passiva
Eigen vermogen               14.756                             7.438 
Kortlopende schulden              90                                  90

 

Winst- en verliesrekening 2013       
                                       2013                             2012              
Giften en donaties            12.425                            2.985
Projecten                           4.987                            8.454

Bruto-omzetresultaat                       7.438                          -5.469

Kosten
Overige bedrijfskosten                        119                                96 

Resultaat                                        7.319                          -5.565
                                                   ======                        ======Uw donatie maakt het verschil.

Meld uw emailadres aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.